Cel Fundacji

Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu powstała w 2002 roku, osobowość prawną uzyskała na początku 2003 roku. Jako organizacja pożytku publicznego została zarejestrowana 9 lipca 2004 roku.

Fundacja zajmuje się przede wszystkim wspieraniem działań na rzecz wspomagania diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera, oraz wspomaganiem w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w diagnostyce i terapii, nauce i dydaktyce stosowanych w krajach Unii Europejskiej.

Działalność Fundacji obejmuje organizację spotkań z opiekunami chorych na alzheimera we Wrocławiu i na terenie całego Dolnego Śląska. W czasie tych spotkań przedstawiane są przez specjalistów zagadnienia związane z tą chorobą.

Fundacja ma również na celu propagowanie i inicjowanie przedsięwzięć służących gromadzeniu funduszy dla Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, który sprawuje kompleksową opiekę lekarską, psychologiczną i rehabilitacyjną.

W 2014 roku Fundacja uruchomiła program pomocy chorym na chorobę Alzheimera, polegającą na całkowitej lub częściowej refundacji odpłatności za leki dla osób w trudnej sytuacji materialnej. W zakresie tym współpracujemy z Apteką ‑ SILESIA we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 8.

logo-1p

Zachęcamy do przekaznia 1,5% podatku na pomoc chorym na chorobę Alzheimera podając przy wypełnaniu zeznania podatkowego nasz KRS 0000 14 69 40.

Ponad to można dokonywać wpłat na konto Fundacji PKO-BP I/O Wrocław 45 1020 5226 0000 6802 0019 1130.

Wszelkie środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. W imieniu osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich rodzin dziękujemy za każdą pomoc.