Jak pomóc?

Możesz pomóc innym

W imieniu Konwentu Fundatorów oraz Zarządu Fundacji Alzheimerowskiej we Wrocławiu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej Fundacji. Wszelkie środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

Istnieją dwie możliwości przekazywania środków na cele statutowe Fundacji:

1. Wpłaty przekazywane bezpośrednio na konto Fundacji

PKO BP S.A. I O/Wrocław
45 1020 5226 0000 6802 0019 1130
Darowizny wpłacone na konto Fundacji Alzheimerowskiej, jako organizacji pożytku publicznego, można odliczyć od dochodu:

  • osoby fizyczne do 6% dochodu,
  • osoby prawne do 10% dochodu.

2. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, który wynika z zeznania podatkowego.

W deklaracji PIT składanej do urzędu skarbowego można wskazać Fundację Alzheimerowską, podać nasz numer KRS 0000146940, a urząd skarbowy przekaże 1 % podatku na nasze konto.

W imieniu osób dotkniętych chorobą Alzheimera, a także członków ich rodzin bardzo dziękujemy za każdą formę pomocy!