Nowy zarząd

Konwent Fundatorów – Organ Nadzoru

Ryszard Plichta

Przewodniczący Konwentu Fundatorów
Mgr Ryszard Plichta

Mgr Tadeusz Mróz

Mgr Tadeusz Mróz

Antoni Gucwiński

Dr n. wet.
Antoni Gucwiński

Jan Miodek

Prof. dr hab. Jan Miodek

Mgr Jan Chaładaj

Mgr Jan Chaładaj

Członkowie Zarządu do 2019 roku

Mgr Michał Hajtko

Przewodniczący Zarządu Fundacji
Mgr Michał Hajtko

Jerzy Leszek

Prof. dr hab.
Jerzy Leszek

Bogusław Paradowski

Dr hab. med.
Bogusław Paradowski,
prof. UM.

Krzysztof Słotwiński

Dr med.
Krzysztof Słotwiński

Izabela Winkiel

Dr med.
Izabela Winkel

Jan Konarski

Honorowy Członek Zarządu
Mgr inż. Jan Konarski

logo-1p

Zachęcamy do przekaznia 1,5% podatku na pomoc chorym na chorobę Alzheimera podając przy wypełnaniu zeznania podatkowego nasz KRS 0000 14 69 40.

Ponad to można dokonywać wpłat na konto Fundacji PKO-BP I/O Wrocław 45 1020 5226 0000 6802 0019 1130.

Wszelkie środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. W imieniu osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich rodzin dziękujemy za każdą pomoc.