Ośrodek w Ścinawie

Pierwszy w Polsce Ośrodek Alzheimerowski

Wrocławska Fundacja Alzheimerowski powstała w listopadzie 2002 roku. Jednym z jej celów było gromadzenie funduszy na uruchomienie Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie. Dzięki ogromnej życzliwości wielu osób i instytucji w 2007 roku powstał Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. ks. kard. Henryka Gulbinowicza w Ścinawie. Największe wsparcie ośrodek otrzymał z wrocławskiej Fundacji Alzheimerowskiej oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu, które otworzyły ośrodek, dostrzegając zjawisko narastania w społeczeństwie problemu chorób otępiennych. Fundacja Alzheimerowska wspiera Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie od początku jego powstania.

Podstawowym celem ośrodka jest sprawowanie kompleksowej opieki lekarskiej, psychologicznej i rehabilitacyjnej nad pacjentem przez lekarzy specjalistów Kliniki Neurologicznej i Psychiatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W ośrodku wdrażane są nowe, dotychczas niestosowane metody leczenia, a także testuje się nowe leki. Ośrodek dysponuje 67 łóżkami w pokojach jedno- i dwuosobowych, gabinetami lekarskimi oraz salami do rehabilitacji.

Działalność Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie to nadzieja na złagodzenie skutków tej straszliwej, dotychczas nieuleczalnej choroby.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ośrodka, a także zapoznania się z informacjami na stronie ośrodka.
logo-1p

Zachęcamy do przekaznia 1,5% podatku na pomoc chorym na chorobę Alzheimera podając przy wypełnaniu zeznania podatkowego nasz KRS 0000 14 69 40.

Ponad to można dokonywać wpłat na konto Fundacji PKO-BP I/O Wrocław 45 1020 5226 0000 6802 0019 1130.

Wszelkie środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. W imieniu osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich rodzin dziękujemy za każdą pomoc.