Zarząd Fundacji do 2019r.

Fundacja Alzheimerowska jest organizacją pożytku publicznego. Wszyscy członkowie Zarządu pracują w niej charytatywnie.

Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Dnia 14.01.2003 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000146940. W dniu 9.07.2004 r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. D.U. nr 96 z dnia 29.05.2003 r.


Prezydent Krajowej Rady Fundacji

Leszek Paradowski

Prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski

Konwent Fundatorów – Organ Nadzoru

Mgr Tadeusz Mróz

Przewodniczący Konwentu Fundatorów
Mgr Tadeusz Mróz

Antoni Gucwiński

Dr n. wet.
Antoni Gucwiński

Jan Miodek

Prof. dr hab. Jan Miodek

Ryszard Plichta

Mgr Ryszard Plichta

Mgr Jan Chaładaj

Mgr Jan Chaładaj

Członkowie Zarządu do 2019 roku

Jan Konarski

Przewodniczący Zarządu Fundacji
Mgr inż. Jan Konarski

Mieczysław Inglot

Prof. dr hab.
Mieczysław Inglot
(zmarł 24.03.2019)

Jerzy Leszek

Prof. dr hab. med.
Jerzy Leszek

Bogusław Paradowski

Dr hab. med.
Bogusław Paradowski,
prof. UM.

Krzysztof Słotwiński

Dr med.
Krzysztof Słotwiński

Mgr Michał Hajtko

Mgr Michał Hajtko

logo-1p

Zachęcamy do przekaznia 1,5% podatku na pomoc chorym na chorobę Alzheimera podając przy wypełnaniu zeznania podatkowego nasz KRS 0000 14 69 40.

Ponad to można dokonywać wpłat na konto Fundacji PKO-BP I/O Wrocław 45 1020 5226 0000 6802 0019 1130.

Wszelkie środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. W imieniu osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich rodzin dziękujemy za każdą pomoc.